Acro gym

Acro is een korter woord voor acrobatiek. In tweetallen, drietallen of viertallen kun je met acro aan  de slag gaan. Er zijn balans- en tempo-onderdelen. Om deze onderdelen te kunnen uitvoeren is een goede samenwerking van belang. Bij de balansonderelen maak je met je groepje houdingen die je een aantal seconden vast moet houden en bij de tempo-onderdelen gaat het om sprongen die je samen uitvoert.

In principe kan iedereen actief bezig zijn met de acrosport. De wat lichtere kinderen zijn doorgaans bovenpartner en de al wat oudere kinderen, jongeren en volwassenen onderpartner. Het is dan ook een tak van sport die geschikt is voor jongens en meisjes, en voor jongere kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen. Deelname aan acro is onder voorbehoud, want aan het eind van het seizoen worden de teams samengesteld door de leiding en is er een open les voor nieuwe leden.
                Voor lestijden zie lesrooster

 

acro

De acro groep is in november 2015 bezig met de voorbereidingen voor de wedstrijden.

 

 

12 acro 112 acro 212 acro 312 acro 4

12 acro 512 acro 612 acro 712 acro 8