Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging
Sport u of uw kind(eren) nog niet bij Borchlo, kom gerust eens gezellig 3 keer gratis meedoen. Daarna beslist u of u lid wordt.
Het inschrijfformulier is bij de leiding verkrijgbaar of hier te downloaden. Deze moet uiterlijk bij de vierde les ingeleverd worden bij de leiding. Het heeft onze voorkeur om de contributie via automatische incasso af te schrijven. U kunt ons daartoe machtigen via het SEPA machtigingsformulier.


Wijzigen en opzeggen van lidmaatschap
Opzeggingen of wijzigingen dienen te gebeuren bij de ledenadministratie, via e-mail (ledenadm@borchlo.nl) of schriftelijk via Postbus 27, 7150 AA te Eibergen. Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Na uw opzegging ontvangt u altijd een opzegbevestiging. Daarin staat ook hoelang u nog contributie verschuldigd bent. U heeft pas opgezegd als lid als u onze opzegbevestiging heeft ontvangen. Neem na 2 weken zonodig contact op.


Tijdelijke stopzetting contributie:
Bij Borchlo heeft u de mogelijkheid uw contributie tijdelijk stop te zetten in verband met bijvoorbeeld zwemles, zwangerschap of langdurige blessures. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (via ledenadm@borchlo.nl). Bij langdurige blessures wordt eerst bij de leiding geïnformeerd.


Statuten en huishoudelijk reglement
Bij aanmelding wordt verondersteld dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Klik op de link voor de statuten en het huishoudelijk reglement.


Contributiereglement
De verenigingscontributie wordt in termijnen geïnd, waarbij een termijn gelijk is aan een maand. De maanden waarvoor men verenigingscontributie is verschuldigd zijn januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december. De contributie wordt rond de 28ste voor de volgende maand geïnd. Voor de maanden juli en augustus is men geen verenigingscontributie verschuldigd.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 4,50.

Contributie per 01-05-2019
Bedrag per maand, uitgezonderd juli en augustus, 10 keer per jaar

Aantal lesuren Junior t/m 15 jaar Senior 16+
1 €17,30 €23,50
2 €31,10 €37,30
3 €43,30 €49,40
4 €51,90 €58,10
5 €57,10 €63,20
6 €62,30 €68,50
7 €66,60 €72,80
8 €69,20 €75,40

Voor de ouder en kind gym is het mogelijk een 10 strippenkaart te kopen voor € 42,50.


Contact
Ledenadministratie: ledenadm@borchlo.nl
Penningmeester: penningmeester@borchlo.nl

Links
Inschrijfformulier Borchlo
SEPA machtigingsformulier
Statuten GV Borchlo
Huishoudelijk reglement GV Borchlo