Nieuws

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 03 april zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in de schuur van Toon bij de Hoeksteen. Inloop vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.  Alle leden zijn van harte welkom. 

NL Doet

Ook dit jaar doet Borchlo weer mee aan de vrijwilligersactie NLdoet.
Wij kunnen alle hulp daar heel goed bij gebruiken.
We hebben 2 datums ingepland en dat zijn vrijdagavond 15 maart van 18:30 tot 20:30 en zaterdagochtend 16 maart van 10:00 tot 12:00.
Op de vrijdagavond willen we in zaal Noord gaan schoonmaken en opruimen.
Degene die komen helpen schoonmaken willen we vragen om zelf een emmer en doekje mee te nemen.
De zaterdagochtend staat in het teken van klussen als toestellen nakijken, nieuwe belijning in het toestellenhok enz.
Wij zouden het prettig vinden als u ons komt helpen

 

 

Op nieuwjaarsdag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Astrid Leussink. 

In de nacht van 31 december op 1 januari 2019 is Astrid Leussink op 44 jarige leeftijd in haar slaap overleden. Astrid was naast haar passie als leerkracht op de basisschool zeer actief binnen het Borculose. Zo was zij ook jaren actief binnen de Gymnastiek vereniging Borchlo waarvan zij onder meer voorzitter is geweest. Ook na haar Borchlo tijd heeft Astrid altijd interesse gehouden in onze vereniging. 

 Lieve Astrid,

De afgelopen jaren heb je zoveel voor velen in Borculo gedaan.              Je bent veel te vroeg van ons heen gegaan. 

Astrid, Rust zacht en bedankt voor wat je voor Borchlo hebt betekend. 

Het bestuur namens de gehele vereniging. 

 

 

Wijziging incasso contributie

Hierbij willen wij alle leden informeren omtrent een wijziging van het incasseren van de contributiegelden.
Het moment van incasseren wordt per 1 januari 2019 gewijzigd. In de oude situatie werden de contributies per 2 maanden (6 x per jaar) geïncasseerd. Dit suggereerde dat ook over de periode juli en augustus contributies betaald moesten worden. In de nieuwe situatie worden de contributies geïncasseerd per maand behalve in de maanden juli en augustus. Wij zijn van mening dat deze wijze van incasseren beter aansluit bij de werkelijke lessen die gevolgd worden.

Meer informatie en tarieven zijn opgenomen op de pagina Lidmaatschap.

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ook als kleine vereniging krijgen wij te maken met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet er voor zorgen dat de privacy van betrokken personen voldoende gewaarborgd is. Weliswaar heeft onze minister voor rechtsbescherming Sander Dekker nog onlangs aangegeven dat de  Autoriteit Persoonsgegevens (controlerende instantie) niet direct met forse boetes klaar zal staan als per 25 mei nog niet alles rond is maar wel worden stappen verwacht.

We moeten voor onze processen als ledenadministratie, personeelsadministratie en communicatie met leiding en leden overwegen hoe we dat bewust op een veilige en acceptabele manier kunnen doen. Belangrijk daarbij is om als bestuur en ondersteunende instanties  maar ook als activiteitencommissie en leiding vast te stellen hoe we onze processen en de communicatie daaromtrent nu hebben geregeld. We hebben daartoe de betrokkenen gevraagd om kort vast te leggen hoe nu gewerkt wordt, welke persoonsgegevens daarbij betrokken zijn, wat precies het doel is van die gegevens en met wie ze worden gedeeld en wat mogelijk anders moet. In de komende bestuursvergadering willen we de bevindingen bespreken.

Een aantal zaken die moeten veranderen zijn al benoemd:

  • Er moeten een aantal documenten komen zoals bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst. Moniek van verenigingsburo2b is daar al mee bezig.
  • In de inschrijfformulieren voor nieuwe leden mogen geen medische gegevens worden gevraagd. Deze informatie is wel zinvol en nodig maar moeten in een vertrouwelijk gesprek tussen leiding en leden benoemd worden.
  • Voor het plaatsen van foto’s van ouders en leden op de website of facebook van de vereniging moet vanaf nu elk jaar toestemming gevraagd worden en niet meer eenmalig bij de inschrijving. In de gymzaal mag niet zonder toestemming van de leiding of bestuur gefotografeerd of gefilmd worden. In de kleedkamer is fotograferen en filmen verboden.
  • Formulieren met persoonsgegevens mogen niet meer in de zaal in een voor iedereen toegankelijk bakje gelegd worden. Dat moet achter slot en grendel.
  • Bij communicatie moeten we ons afvragen of we met massale mailadressen mogen werken of dat alle leden persoonlijk moeten worden benaderd.

In de komende maanden zullen er meer maatregelen komen die te maken hebben met de privacywetgeving. We houden u daarvan op de hoogte.

 

Wedstrijdpakjes Borchlo

Het wedstrijdpakje van GV Borchlo is te bestellen via de volgende site: turnpakje v462. Dit pakje is verplicht om te dragen bij de turn- en acrowedstrijden.

We zouden met dit wedstrijdpakje ook graag weer een tweedehands kleding in- en verkoop starten. Dit houdt in dat turnsters/acro’ers die stoppen het pakje weer terug kunnen verkopen aan de vereniging, zodat nieuwe leden het wedstrijdpakje tweedehands kunnen kopen. Hiervoor hebben we een vrijwilliger nodig die dit zou willen regelen. Mocht iemand zich hiervoor in willen zetten horen we het graag. Dit kan gemaild worden naar Lotte (C.W.Elschot@gmail.com).