Nieuws

Algemene Leden Vergadering en uitvoering/jubileumviering  Borchlo uitgesteld i.v.m. corona virus.

Nu de regering de regels heeft aangescherpt rond het remmen van het corona virus is vast komen te staan dat niet alleen de ALV maar ook de uitvoering rond het 90 jarig jubileum zal moeten worden uitgesteld. De aangekondigde festiviteiten per 9 mei gaan daarom niet door. Zodra er verbetering komt in de situatie zullen we deze opnieuw plannen.

Wedstrijden en trainingen GV Borchlo vervallen, NL Doet uitgesteld i.v.m. Corona virus.

Op advies van de KNGU is besloten om tot nader order alle wedstrijden en lessen/trainingen te laten vervallen. We vinden dat erg vervelend maar de gezondheid van onze leden staat voorop en daarom willen we deze richtlijn volgen. NL Doet dat voor het weekeinde van 13 en 14 maart was gepland wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Kerststollenactie Borchlo 14 december 2019

Dit jaar gaan we als Kerstactie weer kerststollen verkopen in Borculo. De opbrengst komt natuurlijk geheel ten goede aan gymvereniging Borchlo.  De kerststollen komen dit jaar wederom van de beste bakker van Nederland… bakkerij Nollen.

De actie van vorig jaar, ook toen geregisseerd door de activiteitencommissie, heeft het geweldige bedrag van € 1734,- opgeleverd. We verwachten inzet en hulp van alle leden waardoor we zoveel mogelijk opbrengst kunnen binnenhalen.  Een uitgebreide beschrijving van de actie is in onderstaande bijlage opgenomen.

Leden die geen kinderen bij turnen of acro hebben zijn uiteraard ook van harte welkom. In het aanmeldingsformulier kunt u zich dan opgeven bij de rubriek ouder/verzorger. Bij jeugdlid vult u in “niet van toepassing”.

In de bijlage vinden jullie ook een bestellijst. Dit jaar is er ook de mogelijkheid tot voorverkoop. Bestellijsten uiterlijk voor 6 december inleveren bij de leiding.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie hulp!

link naar: kerststol met opgavelijst

 

 

Jubileum 90 jaar en uitvoering 2020.

In 2020 viert Borchlo haar 90 jarig bestaan. We willen dat doen op zaterdag 9 mei 2020 met een uitvoering. Reserveer deze datum alvast in de agenda.

Wijzgiging tijden peuter- en kleutergym
De peuter- en kleutergym is na de herfstvakantie van 15.45 – 16.45.

Start seizoen 2019-2020
Het nieuwe seizoen start in week 37, dat is de week van 9 september 2019.
Gedragscode voor alle leden van Borchlo
In overleg tussen bestuur, leiding en vertrouwenscommissie is een gedragscode opgesteld. Deze is volledig opgenomen op de pagina van de Vertrouwens Contact Persoon en is bedoeld om nog wat meer handen en voeten te geven aan en afspraken te maken over de manier waarop we binnen de vereniging met elkaar willen omgaan.
Wijziging incasso contributie
Hierbij willen wij alle leden informeren omtrent een wijziging van het incasseren van de contributiegelden.
Het moment van incasseren wordt per 1 januari 2019 gewijzigd. In de oude situatie werden de contributies per 2 maanden (6 x per jaar) geïncasseerd. Dit suggereerde dat ook over de periode juli en augustus contributies betaald moesten worden. In de nieuwe situatie worden de contributies geïncasseerd per maand behalve in de maanden juli en augustus. Wij zijn van mening dat deze wijze van incasseren beter aansluit bij de werkelijke lessen die gevolgd worden. Meer informatie en tarieven zijn opgenomen op de pagina Lidmaatschap.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Ook als kleine vereniging krijgen wij te maken met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet er voor zorgen dat de privacy van betrokken personen voldoende gewaarborgd is. Weliswaar heeft onze minister voor rechtsbescherming Sander Dekker nog onlangs aangegeven dat de  Autoriteit Persoonsgegevens (controlerende instantie) niet direct met forse boetes klaar zal staan als per 25 mei nog niet alles rond is maar wel worden stappen verwacht.

We moeten voor onze processen als ledenadministratie, personeelsadministratie en communicatie met leiding en leden overwegen hoe we dat bewust op een veilige en acceptabele manier kunnen doen. Belangrijk daarbij is om als bestuur en ondersteunende instanties  maar ook als activiteitencommissie en leiding vast te stellen hoe we onze processen en de communicatie daaromtrent nu hebben geregeld. We hebben daartoe de betrokkenen gevraagd om kort vast te leggen hoe nu gewerkt wordt, welke persoonsgegevens daarbij betrokken zijn, wat precies het doel is van die gegevens en met wie ze worden gedeeld en wat mogelijk anders moet. In de komende bestuursvergadering willen we de bevindingen bespreken.

Een aantal zaken die moeten veranderen zijn al benoemd:

  • Er moeten een aantal documenten komen zoals bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst. Moniek van verenigingsburo2b is daar al mee bezig.
  • In de inschrijfformulieren voor nieuwe leden mogen geen medische gegevens worden gevraagd. Deze informatie is wel zinvol en nodig maar moeten in een vertrouwelijk gesprek tussen leiding en leden benoemd worden.
  • Voor het plaatsen van foto’s van ouders en leden op de website of facebook van de vereniging moet vanaf nu elk jaar toestemming gevraagd worden en niet meer eenmalig bij de inschrijving. In de gymzaal mag niet zonder toestemming van de leiding of bestuur gefotografeerd of gefilmd worden. In de kleedkamer is fotograferen en filmen verboden.
  • Formulieren met persoonsgegevens mogen niet meer in de zaal in een voor iedereen toegankelijk bakje gelegd worden. Dat moet achter slot en grendel.
  • Bij communicatie moeten we ons afvragen of we met massale mailadressen mogen werken of dat alle leden persoonlijk moeten worden benaderd.

In de komende maanden zullen er meer maatregelen komen die te maken hebben met de privacywetgeving. We houden u daarvan op de hoogte.